עקומות גדילה, התפתחות ואחוזון הגדילה

עקומת גדילה לבנים ולבנות

בנות- עקומת גדילה ואחוזון לפי משקל וגובה מגיל לידה עד גיל שנתיים (עקומת משרד הבריאות)

לחצי כאן

בנים- עקומת גדילה ואחוזון לפי משקל וגובה מגיל לידה עד גיל שנתיים (עקומת משרד הבריאות)

לחצי כאן

בנות- היקף הראש לפי גיל מגיל לידה עד גיל שנתיים (עקומת משרד הבריאות)

לחצי כאן

בנים- היקף הראש לפי גיל מגיל לילה ועד גיל שנתיים (עקומת משרד הבריאות)

לחצי כאן

בנות- עקומת גדילה ואחוזון לפי משקל וגובה לגילאי שנתיים עד חמש (עקומת משרד הבריאות)

לחצי כאן

בנים- עקומת גדילה ואחוזון לפי משקל וגובה לגילאי שנתיים עד חמש (עקומת משרד הבריאות)

לחצי כאן

בנות- עקומת גדילה ואחוזון לפי משקל בלבד מגיל לידה עד חמש שנים (עקומת משרד הבריאות)

לחצי כאן

בנים- עקומת גדילה ואחוזון לפי משקל בלבד מגיל לידה עד חמש שנים (עקומת משרד הבריאות)

לחצי כאן

בנות- עקומת גדילה ואחוזון לפי גובה בלבד מגיל לידה עד חמש שנים (עקומת משרד הבריאות)

לחצי כאן

בנים- עקומת גדילה ואחוזון לפי גובה בלבד מגיל לידה עד חמש שנים (עקומת משרד הבריאות)

לחצי כאן
עץ
תוכנת על ידי Vital - בניית אתרים