אודות ותנאי שימוש

אודות האתר

תינוק ישראלי הוקם במטרה ללוות את האמהות הצעירות בישראל יד ביד, משלב הכניסה להריון ועד הגעת הילדים לגיל בית ספר.

באתר תמצאו מאמרים עדכניים שנכתבים על ידי אנשי מקצוע מהטובים בישראל, מנוע לחיפוש משרות חמות לאמהות, חיפוש טיולים בארץ המתאימים למשפחות כולל סיפורי גולשות על ימי טיול מלאים שהם עשו בארץ ובעולם, אזור אישי ששומר לכם את השמות לתינוקות שאהבתם (אפילו עד להריון הבא), מאמרים על טיפול בתינוק חדש, מחשבון ביוץ , מחשבון הריון , אחים גדולים, קריירה, טיולים, איך להעסיק ילדים בחופש, יצירה עם ילדים, בישול עם ילדים, זוגיות לאחר לידה, תזונה, בריאות, עקומות גדילה, רעיונות של הפעלות לימי הולדת ועוד.

לכל שאלה אנא שילחו מייל אל: Info@israelibaby.co.il

 

תנאי השימוש

השימוש באתר ובשירותים המוצעים כפוף לקבלתכם המוחלטת של תנאי השימוש שלהלן:

השימוש בתכני האתר הינו על אחריות הקורא בלבד. התכנים המופיעים באתר ובדף הפייסבוק נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם מומחה.

על אף שהאתר והחברה פועלים במטרה שהמידע והתכנים יהיו נכונים ומדויקים ככל שניתן, המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שהתכנים עלולים להכיל ליקוי ו/או טעות ו/או הטיה ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו או הצגתו, והחברה מזהירה שלא להסתמך עליו ולפנות לקבלת ייעוץ מקצועי מתאים.

 אין להסתמך על הכתוב באתר כעל חוות דעת מוסמכת ועל כל שאלה יש להוועץ ברופא מטפל. צוות האתר או כותביו לא ישאו בכל אחריות משפטית או רפואית לכל נזק העלול להגרם בעקבות שימוש במידע המופיע באתר.

החברה ו/או האתר ו/או ספקי התכנים והשירותים, עובדיהם, מנהליהם ו/או מי מטעמם אינם נושאים אחריות על התכנים באתר, תכנם, מהימנותם, אמינותם, דיוקם, והשפעתם, הישירה או העקיפה, על המשתמשים ו/או הגולשים ו/או כל אדם הנחשף אליהם ו/או המחליט לפעול על פיהם. חלק מהתכנים מבטאים דיעה אישית של הכותב בלבד. לא תהיה למשתמשים כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא כלפי אתר תינוק ישראלי ו/או בעליו ומנהליו של האתר ו/או כלפי צוות הכותבים, העורכים והיועצים המשתתפים בעריכתו.

המשתמש בלבד ישא באחריות לפעולות שנעשו על ידו ו/או למידע שהועבר על ידו ו/או על ידי המורשים מטעמו ו/או של אלו שנכנסו לאתר בשמו של המשתמש ו/או מטעמו. המשתמש בלבד אחראי לביטחון ובטיחות מערכת המחשב שלו ושל המידע המועבר דרכו.

המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהשימוש באינטרנט, לרבות באתר זה, כרוך בסיכונים, הן בשל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בשל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט.

המשתמש מקבל על עצמו את כל הסיכונים הכרוכים בשימוש באתר, לרבות אלה הנובעים מטעות במסירה או בהבנה של הוראות המשתמש.

 

המשתמש מוותר על תביעה לפיצוי ו/או שיפוי ופוטר את החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם מכל נזק ו/או הוצאה העלולים להיגרם כתוצאה מפעולה כלשהי של החברה ו/או האתר ו/או ספקיהם ו/או מי מטעמם.

אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות ללא אישור החברה. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשכפל, לפרסם או למכור פריט מפרטי המידע ו/או השירותים שמקורם באתר.

 

הרשמה לאתר

באם נרשמת לאתר, פרטייך ישמשו לשליחת הטבות על ידי חברת תינוק ישראלי בלבד ואינם יועברו לצד שלישי. ניתן להמחק מרשימת הדיוור שלנו בכל עת על ידי שליחת בקשת מחיקה, בכפוף להוראות החוק. חברת תינוק ישראלי לא תעביר למפרסמים מידע שעלול לזהותך באופן אישי, אלא אם תחפוץ בכך. בשום מקרה לא נמסור את פרטיך האישיים או המזהים אותך אישית, ללא קבלת הסכמתך.

חברת תינוק ישראלי לא תהיה אחראית להתקשרות שתיווצר בין משתמש לבין בתי העסק ולא תהיה אחראית לטיב ו/או איכות המוצר ו/או השירות הניתנים ו/או מוצעים למשתמש ולא תשא באחריות, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שיגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או באתר של צד שלישי, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא ולרבות נזקי גוף ו/או טיפול רשלני.

בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגי המשתמש, מידע או פרסומות שקרא, העמוד בו צפה, ההצעות והשירותים שעניינו אותו, מקום המחשב שבאמצעותו נכנס לאתר ועוד. החברה תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שימסרו בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת, בין היתר, על מנת: לאפשר למשתמשים להשתמש בשירותים שונים באתר; לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר; להתאים מודעות ותכנים שיוצגו למשתמש בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות של המשתמש ו/או לקבוצת מין ו/או גיל ו/או מקום מגוריך.

 

פרסומים

תכנים פרסומיים, הנם באחריות בלעדית של המפרסמים, והחברה ו/או האתר אינם אחראים לתוכן מודעות, "באנרים", כתבות או לכל חומר פרסומי אחר באתר.

כל הסתמכות של משתמש ו/או צד שלישי כלשהו, על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, שירותים דעות ועמדות, המוצגים או המפורסמים באתר ו/או באתרים אליהם קיימת הפניה, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם אינם אחראים להתקשרות שתיווצר בין משתמש לבין צד שלישי, ככל שתיווצר, אינם אחראים לטיב ו/או איכות המוצר ו/או השירות הניתנים ו/או מוצעים למשתמש על ידי צד שלישי, ואינם אחראים לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם כל מעשה ו/או מחדל שמקורו בצד שלישי כלשהו.

 

קישוריות

ידוע למשתמש כי האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט או מקורות אחרים.

לאתר ו/או לחברה ו/או למי מטעמם אין כל שליטה באתרים ו/או במקורות אלו, ואין הם נושאים באחריות כלשהי לגבי קישורים אלה ו/או התכנים המופיעים בהם ו/או לכל מידע אחר שהינו זמין באמצעות הקישורים האמורים, ואין בהכללת קישורים אלה באתר משום אישור לחומר המופיע בהם.

הקישורים האמורים, אין פירושן הבעת תמיכה ו/או מתן חסות, על ידי החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם, לגבי אתרים ו/או מקורות אחרים, אליהם מובילים הקישורים האמורים.

יובהר כי על אף פעולותיה של החברה לצורך אבטחת המידע, האפשרות לגישה בלתי מורשית למידע קיימת, והחברה אינה מתחייבת שהאתר ו/או שירותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשת למידע המאוחסן בהם והחברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או אבדן שייגרם כתוצאה מכך.

 

זכויות קניין רוחני

מלוא זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים בעיצוב ובתוכן, שייכים לחברת תינוק ישראלי. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למכור, לשדר, לצלם, לשנות  או למסור לצד שלישי כל חלק מן התכנים כאמור בלא קבלת הסכמת חברת תינוק ישראלי מראש ובכתב. ההוראה חלה בין אם המידע או חלקו הינם בבעלות החברה ו/או האתר ובין אם בבעלות צד שלישי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להעתיק בכל דרך שהיא את התוכנה המותקנת באתר למחשב אחר ו/או לנסות ולפרוץ לתוכה ו/או לפענחה ו/או להתערב בתכנה ו/או בנתוניה ו/או בבסיסה ו/או במידע שבה ו/או שמוצג באמצעותה בכל דרך שהיא.

על אף האמור לעיל, זכויות הקניין הרוחני בתכנים שנמסרים על ידיך לפרסום באתר נשארים בבעלותך. עם זאת, עליך להישמר, שלא למסור לאתר תכנים שאתה אינך בעל זכויות הקניין הרוחני בהם. במסירת תוכן כלשהו לפרסום באתר, הנך מאשר כי הנך בעל זכויות הקניין הרוחני בו, וכי הנך בר-רשות להתרת פרסומם באתר. במסירת תוכן לפרסום באתר, הנך מקנה לחברה רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולהשתמש במידע לפי שיקול דעתה, בכל שירותי התוכן שהיא מספקת, ובכל מכשיר קצה.

לחברה שמורות כל זכויות היוצרים באתר, באופן מוחלט ובלעדי והיא שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או לשנותו בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש ו/או הודעה כלשהי.

השימוש באתר הינו לצורך ביצוע הפעולות המוצעות באתר ולצורך זה בלבד. אין לעשות ולא ניתן יהיה לעשות כל שימוש באתר ו/או במידע הנמסר בו לכל מטרה אחרת, בין אם מסחרית ובין אם לאו.

בכוונת החברה כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת החברה ו/או האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית החברה ו/או האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת ובכלל. החברה והאתר לא ישאו בכל אחריות בגין כך ולא יינתן כל פיצוי כספי ו/או זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.

 

שיפוי ופיצוי

המשתמש מסכים בזאת, לשפות ו/או לפצות את החברה ו/או האתר ו/או כל אדם מטעמם, מיד עם דרישתה הראשונה של החברה, בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הוצאה, לרבות כל הוצאה הכרוכה בהליך משפטי, אשר נובעים מהפרת התנאים ההתניות וההודעות בתנאי שימוש אלה על ידי המשתמש או בקשר עם פעילות המשתמש באתר

 

שינוי בתנאים ובהתניות

החברה שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאי השימוש ובכלל זה בתנאים, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש באתר. באחריות המשתמש להתעדכן בתנאי השימוש בכל עת. החברה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה, לשנות את תנאי השימוש באתר, דמי השירותים או כל חיוב אחר למשתמש, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר, תפעולו ובשירותים. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת ע"י החברה.

"משתמש" – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר ו/או עושה שימוש באתר ו/או באיזה מהשירותים המוצעים בו, בין כלקוח ובין כגולש מזדמן.

"תכנים" – כתבות, מאמרים, ידיעות, סקירות, מידע רפואי, שירותים רפואיים, נתונים, עצות, המלצות, ניתוחים, הנחיות, פרסומות, חסויות, הערכות, לוחות מודעות וכל מידע ו/או תוכן אחר בכל פורמט שהוא ובכל שירות שהוא הניתן באתר ו/או באמצעותו ו/או בקשר אליו, לרבות טקסט, תמונה, קול ווידאו המופיעים באתר ו/או עומדים לרשות המשתמש.


מעקב שבועות הריון

מובהר כי שירות מעקב שבועות ההריון של פורטל תינוק ישראלי מיועד כדי לספק מידע ואינפורמציה כללית בלבד. אין להתיחס אל התכנים כאל עצה רפואית, התייעצות עם מומחה או כל חוות דעת מקצועית אחרת. התכנים הניתנים בשירות הנם כלליים ועשויים להכיל שגיאות ו/או טעות ו/או הטיה שאינה מכוונת ו/או דיוק בנתונים ואין להסתמך עליהם בכל דרך או צורה. 


מובהר כי כל ההמלצות בשירות מעקב שבועות ההריון אינן מהוות תחליף בשום אופן למעקב הריון אצל רופא או ייעוץ אצל מומחה. בכל מקרה המלצת איש המקצוע היא הקובעת. כמו כן ייתכן והמלצות איש המקצוע יהיו שונות מההמלצות הניתנות בשירות מעקב שבועות ההריון ובכל מקרה המלצת איש המקצוע היא זו שקובעת.


החברה ו/או האתר או מי מטעמם רשאים להפסיק ולנתק מהשירות כל משתמש עפ"י שיקול דעתם ואינם מתחייבים לידע כל גורם.


איכות השרות תלויה בגורמים נוספים שאינם בשליטתם של החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם לרבות איכות התקשורת , הכיסוי הסלולרי , איכות ותקינות ציוד הקצה, תקלות ברשת החשמל ועוד , והאתר ו/או החברה לא ישאו באחריות כל שהיא בקשר לכך. 


מובהר כי האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמם ימשיכו לספק את השירות כל עוד המשתמש לא ביקש להפסיק את קבלת השירות בדרכים המקובלות לרבות מייל, פניה בדף צור הקשר של האתר.
 Made with ❤ by PEOPLE
נגישות
הגדלת טקסט
הקטנת טקסט
ניגודיות גבוהה
ניגודיות הפוכה
פונט קריא
ניווט מקלדת
כיבוי ואיפוס מערכת
מערכת נגישות MAGMA