זכויות נשים בהריון - במקום העבודה

אם את גם עובדת וגם בהריון כדאי שתדעי את זכויותיך. החל מהיציאה לבדיקות ההריון, שמירה על היקף המשרה שלך וכמובן על האיסור לפטר נשים בהריון. במאמר הבא זכויות נשים בהריון במקום העבודה.
זכויות נשים בהריון - במקום העבודה


זכויות עובדות בהריון

נשים יקרות,

במאמר זה קיבצתי את עיקר הזכויות המוענקות לעובדת הרה, במהלך הריונה, המוקנות לה מכוח החקיקה והפסיקה של בתי הדין לעבודה. 

כפי שתיווכחו, הגנה לעובדות הרות ניתנת מכוח חקיקת העבודה, אך היא אינה מוחלטת.


פיטורים בהריון

מאחר שאני נתקלת מדי יום בתופעה מדאיגה זו של פיטורים בהריון (במיוחד בחודשי העבודה הראשונים) אני מוצאת לנכון להתחיל בסוגיה זו.

חל איסור לפטר עובדת בהריון, בשל הריונה, ללא קשר לוותק העובדת במקום העבודה. ובכל זאת, המשמעות של ותק העבודה בא לידי ביטוי בנושא ההיתר ממשרד הכלכלה כפי שאסביר להלן-


ותק העבודה פחות משישה חודשים - אם המעביד מחליט לפטר את העובדת מסיבה אמיתית, של חוסר שביעות רצון לדוגמה, אין פסול בפיטורים, שהרי בחודשי העבודה הראשונים כל עובד הוא בבחינת 

עובד בתקופת ניסיון. אך אם הסיבה לפיטורים היא בגלל ההיריון, אז מדובר באפליה, ויש לעובדת הגנה מפני הפיטורים גם אם לא עבדה חצי שנה. נכון, ישנם מקרים בהם קשה 

לדעת האם באמת מדובר באפליה, שכן החוק לא מגדיר מהם קריטריונים של התנהגות מפלה, אך רבים המקרים שבאופן חד משמעי ניתן לקבוע שמדובר 

באפליה וכי יש קשר ישיר בין ההודעה על ההיריון לבין הפיטורים. במקרה כזה, העובדת רשאית להגיש תביעה לבית הדין לעבודה ולבקש למנוע את פיטוריה וכן לדרוש פיצויים.


מה קורה אם ותק העובדת הוא מעל שישה חודשים - חשוב לדעת, כי אם ותק העובדת במקום העבודה הוא מעל שישה חודשים,

חל איסור על המעסיק לפטר את העובדת, מבלי שפנה למשרד הכלכלה וקיבל היתר, ולא משנה מה סיבת הפיטורים!  כך לדוגמה מעסיק 

הטוען לצמצומים במקום העבודה (עובדה שלכאורה לא קשורה להריון של העובדת) יצטרך לבקש היתר לפיטורים של עובדת הרה, אם הותק 

שלה הוא מעל חצי שנה, ולהוכיח שבאמת יש צמצומים בחברה ולא רק צמצומים של העובדת ההרה, וכן יצטרך להסביר למה היא הולכת הביתה 

ולא עובדת אחרת. מקרה אחר של תפקוד לקוי של העובדת – המעסיק יצטרך להוכיח שמדובר באי תפקוד חמור, שלא נובע מההיריון, וזאת באמצעות ראיות ומסמכים אותנטיים. 

 

 

 

ומה אם המעסיק לא ידע על דבר הריונה של העובדת? האם גם אז הוא מחויב בבקשת היתר ממשרד הכלכלה? התשובה היא חד משמעית כן !!

מעביד שזימן עובדת לשימוע, ובמהלך השימוע מספרת לו העובדת על הריונה, המעסיק יהיה מחויב בהגשת בקשה להיתר, הגם שלכאורה אין קשר בין 

רצונו לפטר לבין ההיריון, שהרי לא ידע על כך. מעבר לכך, עובדת שפוטרה בזמן שהייתה בהריון, ולא גילתה זאת למעבידה, אלא לאחר ניתוק יחסי העבודה,

המעסיק מחויב בהגשת בקשה להיתר למשרד הכלכלה, וככל שיוכח שאכן אין קשר בין הפיטורים להריון, יקבל היתר רטרואקטיבי ליום הפיטורים.


הנתון המצער הוא שכ- 80% מהבקשות המוגשות ע"י מעסיקים בישראל למשרד הכלכלה נעתרות. כך דווח לוועדה לקידום 

מעמד האישה ולשוויון מגדרי שהתכנסה ב 18/11/2014, כי בשנת 2013 ניתנו 1190 החלטות בנושא, מתוכן ניתנו 764 היתרים במקרים 

שבהם הוכח שאין קשר בין ההיריון לפיטורים מסיבות של, בין היתר, מצב כלכלי של המעסיק,  תפקוד לקוי ותום חוזה. עוד דווח כי מתוך 1190 ההחלטות שהתקבלו,

נסגרו (167)  סורבו ( 192) וניתנו היתרים לצמצום היקף משרה (67 היתרים).

 

מתי לספר על ההריון למעסיק

ע"פ החוק, על העובדת לספר למעסיק אודות ההיריון בחודש החמישי להריונה. הרעיון הוא שמחודש חמישי ואילך אסור למעסיק להעסיק את 

העובדת בשעות נוספות או במנוחה השבועית, אלא אם היא נתנה הסכמתה בכתב והציגה אישור רפואי שאין מניעה להעבידה בשעות נוספות או במנוחה השבועית.

המלצה חמה – דאגי להעביר הודעה על ההיריון בכתב, רצוי להעביר אישור רפואי במייל, כך שתהא בידיך הוכחה שהמעסיק ידע על ההיריון, ככל שירצה לפטר אותך.

שואלות אותי עובדות רבות,

האם כדאי לספר קודם לחודש החמישי? התשובה אינה חד משמעית וכל מקרה לגופו. יש מעסיקים שהודעה כזאת תאיץ בהם את ההחלטה לפטר,

ויש מעסיקים שהודעה כאמור לא תהווה גורם המשפיע על המשך ההעסקה. צריך לזכור, שאם ותק העובדת הינו מעל שישה חודשים, אי ידיעת המעסיק 

על ההיריון יהיה אחד השיקולים בהחלטת משרד הכלכלה, שהרי אם לא ידע על ההיריון, ודאי שאין קשר בין השניים.


האם חייבים ליידע בראיון עבודה על ההיריון? – אין חובה ליידע בראיון העבודה, אלא אם ההיריון הוא עניין רלוונטי למשרה המוצעת, כמו עבודה הכרוכה בחשיפה לקרינה, עבודה לתקופה קצובה וכדומה.


אם בכל זאת סיפרת בראיון שאת בהיריון, ולא התקבלת לעבודה בשל עובדה זו, מדובר בהפליה ואת זכאית לתבוע ולקבל פיצוי.

זה המקרה בפס"ד בעניין עיריית בני-ברק, "כמעט חינם" ו"שופרסל" אשר לא קיבלו לעבודה עובדת בחודש השלישי להריונה. העובדת 

הקליטה את כל הראיונות והגישה תביעה נגד שלושת הגורמים. השופט לא חסך בביקורת נגד הנתבעות ומשקרא את תמלולי ההקלטות של העובדת, 

קבע כי מצטיירת תמונה קשה ואמירות שמן הראוי שיעברו מן העולם זה מכבר ופסק לה סכום של 180,000  ₪ מכל הנתבעות.

  

היעדרות מהעבודה עקב בדיקות במהלך ההריון

עובדת רשאית לקבל מהמעביד שכר עבודה מלא עבור שעות היעדרותה בשל בדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות בהריון, היעדרות 

זו לא תנוכה ממכסת ימי מחלה או חופשה שצברה העובדת. זמן ההיעדרות בתשלום לה זכאית עובדת בשל בדיקות הריון:

עובדת הרה שעובדת שבוע עבודה מלא, כנהוג במקום עבודתה, מעל 4 שעות ביום - 40 שעות בסה"כ במשך כל ההיריון.

עובדת הרה שעובדת פחות מ-4 שעות ביום, שבוע עבודה מלא כנהוג במקום עבודתה - 20 שעות בסה"כ במשך כל ההיריון.

חשוב להבהיר, שמדובר על "שבוע עבודה מלא כנהוג במקום העבודה", כלומר אם העובדת מועסקת 5 ימים ומקום העבודה שלה פעיל 6 ימים - העובדת לא תהיה זכאית לשעות הללו.

 

איסור פגיעה בהיקף משרה ובשכר

עובדת הרה שעבדה באותו מקום עבודה שישה חודשים לפחות, מוגנת מפגיעה בהיקף המשרה או בהכנסתה, ומעסיק 

שירצה לצמצם את משרתה ו/או לפגוע בשכר, יגיש בקשה להיתר למשרד הכלכלה. המקרים בהם תתאפשר פגיעה בהיקף המשרה והשכר 

הם ככל שהעובדת מבקשת להפחית את היקף המשרה שלה באופן זמני בשל מצבה הרפואי, כמו כן,

במקרה שמדובר בהכנסה המשולמת בהתאם לתקופה, ותפוקת העובדת יורדת מסיבות שאינן תלויות במעסיק.


ייתכן ויעניין אותך עוד:הכר את המומחה: עו"ד מירב שמחיוף משהיוף, בעלת משרד עורכי דין המתמחה בדיני עבודה (רחוב הסיבים 49, פתח תקווה, פארק ינאי (בנין מס. 1)  טל'- 03-6124440  אי מייל- meirav@msm-law.co.il).

אתר: http://www.msm-law.co.il

עמוד הפייסבוק: https://www.facebook.com/meiravsim 


אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי; המסתמך על המידע המופיע בכתבה זו עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.


בחרי בית חולים
המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא)
ליס (איכילוב) - יולדות
וולפסון - יולדות
בילינסון - יולדות
העמק - יולדות
שיבא - יולדות
מעייני הישועה - יולדות
קפלן - יולדות
מאיר - יולדות
הלל יפה - יולדות
לניאדו - יולדות
רמב"ם יולדות
בני ציון - יולדות
פדה-פוריה - יולדות
כרמל - יולדות
זיו - יולדות
ברזילי - יולדות
שערי צדק - יולדות
סורוקה - יולדות
אסותא אשדוד - יולדות
תוכנת על ידי Vital - בניית אתרים