זכויות נשים בהריון

אחת האוכלוסיות שחשופות עדיין לאפלייה בשוק העבודה הן עובדות בהריון, לאחר חופשת לידה, בטיפולי פוריות ובתהליכי הורות או בגילאי הורות. לאילו זכויות נשים בהריון זכאיות? מה אומר החוק לגבי פיטורים בהריון ומה הפיצוי אם פוטרת שלא כדין?

זכויות נשים בהריון

 

זכויות עובדת בהריון

חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה אוסר להפלות נשים בהריון במקום העבודה ולפגוע בשכר, בתנאים ובהיקפי המשרה שלהן ללא הצדקה.

עם זאת, במקרים בהם העובדת מבקשת לרדת בהיקף המשרה מטעמים רפואיים, או שקיימים תנאים חיצוניים המחייבים זאת (החלטה של וועד העובדים מתוקף הסכם קיבוצי או ירידה בתפוקות), ניתן להגיש בקשה לאישור הממונה על עבודת נשים במשרד העבודה. 
במהלך תקופת ההריון, העובדת עשויה להחסיר שעות או ימי עבודה לצורך ביצוע בדיקות הריון.

חוק עבודת נשים מעניק לעובדת במשרה מלאה את האפשרות להעדר עד 40 שעות במהלך ההריון לצורך ביצוע הבדיקות, ולקבל בעבורן תשלום.

 

מספר שעות ההעדרות של עובדת במשרה חלקית ייקבע בהתאם לאחוז המשרה. 
זכות זו ניתנת לכל עובדת בהריון והיא אינה תלוית וותק, והיא אינה נחשבת בניכוי ימי המחלה או החופשה שהעובדת צברה. אסור למעסיק לנכות משכר העובדת עבור שעות ההעדרות, אך הוא יכול לדרוש אישורים על קיום הבדיקות לצורך הענקת הזכות.

 

מתי כדאי לספר על הריון למעסיק

חוק עבודת נשים מחייב את העובדת להודיע על ההריון למעסיק בחודש החמישי.

ההודעה מעניקה לה זכויות בעבודה כדוגמת פטור מעבודות מסוכנות או חושפות לקרינה מייננת, משעות נוספות, מעבודת לילה ומעבודה בסופי שבוע החל מחודש חמישי להריון, אלא אם העובדת מסכימה לכך בכתב והרופא שלה מאשר זאת.

בנוסף, העובדת תהיה פטורה מעבודה בלילות ובסופ"ש במשך 4 חודשים לאחר שובה מחופשת הלידה, אלא אם הסכימה לכך בכתב.

 

רבות מתלבטות האם כדאי לספר על ההריון לפני שהחוק מחייב.

למשל כאשר הן מתראיינות למקום עבודה חדש או מגישות מועמדות לקידום.

בשוק העבודה עדיין קיימת אפליה כנגד נשים בהריון, ומעסיקים עלולים לסרב לקבל מועמדת מצוינת רק בשל כך.

כאשר התכנון הוא לספר על ההריון, כדאי להקליט את הראיון, למקרה שייתקבל סירוב המתייחס ישירות לראיון.

 

מצב זה יאפשר לתבוע את המקום על אפליה. בכל מקרה, למעסיק אסור לשאול באופן יזום בנושא. 
חשוב לציין כי עובדת שתתקבל בעודה בהריון למקום עבודה חדש, תאלץ לגלות למעסיק על ההריון כשהוותק שלה נמוך מ-6 חודשים. אמנם הרושם שהיא תצליח ליצור עד אז ישחק לטובתה, אבל גם במקרה כזה, כדאי להערך לתרחיש של פיטורין שלא כדין עקב הריון.

 

 

זכויות עובדת בהריון

 

פיטורים בהריון

למעסיק אסור לפטר עובדת בהריון בגלל שהיא בהריון, לא משנה מה הוותק שלה או כמה טרי ההריון.

אם בשימוע שנערך לך או בתכתובת כלשהי הקשורה לסיום ההתקשרות איתך צוין כי הסיבה לפיטורין היא ההריון, החוק מאפשר לך לתבוע את המעסיק ולקבל פיצוי של עשרות אלפי שקלים.


עם זאת, החוק מאפשר למעסיק לפטר עובדת בהריון מסיבות שאינן קשורות להריון עצמו, תחת תנאים מסוימים: 

 

פיטורי עובדת בהריון בתקופת ניסיון (וותק של פחות מ-6 חודשים): עד לתקופה של שישה חודשים, עובדת נחשבת בתקופת התנסות אצל המעסיק, ואפשר לפטר אותה מסיבות של חוסר התאמה או חוסר שביעות רצון.

אם העובדת בהריון, אבל סיבת הפיטורין אינה ההריון אלא ביצועיה בתפקיד, ניתן לפטר אותה.

 

פיטורים של עובדת בהריון עם וותק של למעלה מ-6 חודשים אפשריים רק לאחר קבלת אישור מהממונה על עבודת נשים במשרד הכלכלה והתעשייה, ורק כאשר המעסיק מוכיח כי הפיטורים אינם קשורים להריון.

החוק אינו מבדיל בין עובדת המועסקת באופן ישיר לבין מי שמועסקת דרך חברת כח אדם או שנחשבת בתור עובדת קבלן, ולא משנה מה היקף המשרה, האם התשלום בה שעתי או חודשי, או האם היא מוגדרת כמשרה זמנית או קבועה.


מתי אפשר לפטר עובדת בהריון?

כאשר סיבת הפיטורים של העובדת מקצועית (אי עמידה ביעדים, התרשלות מקצועית וכדומה), חברתית (התנהגות לא הולמת מול עמיתים, לקוחות או ספקים), או שהיא בצעה עבירה על החוק. במקרים אלו המעסיק צריך להציג הוכחות לכך, לבקש את אישור משרד הממונה על עבודת נשים במשרד הכלכלה והתעשייה ואם קבל אישור – עליו לקיים הליך פיטורין תקין, הכולל שימוע. 
בתקופות שבהן העסק נמצא בקשיים כלכליים מעסיקים יכול לבצע פיטורים עקב צמצום – פיטורים שבהם מפוטר אחוז מסויים מעובדי החברה.

אם בין המפוטרים נמצאות נשים בהריון, יש לבקש אישור לפיטוריהן ולהסביר מדוע דווקא הן נמצאות במצבת המפוטרים.
ניתן לפטר עובדת בהריון שנשכרה מראש לתקופה קצובה של 12 חודשים או פחות מכך, ותקופת עבודה לא הוארכה (- עובדת עונתית, שנשכרה לצרכי פרוייקט מוגדר ותחום בזמן או במטרה להחליף עובדת שיצאה לחופשת לידה). גם אם בהריון במהלך תקופה זו ונצבר לה וותק של למעלה מ-6 חודשים, המעסיק רשאי לפטר אותה מתוקף הסכם העבודה ביניהם.   

 

האם הפיטורים חוקיים כאשר המעסיק לא יודע על ההריון?

זכותה של עובדת לשמור את הריונה בסוד ולחכות עם מתן ההודעה למעסיק על ההריון עד לחודש החמישי להריון.

אם המעסיק מזמן אותה לשימוע לפני פיטורין, והוא לא יודע שהיא בהריון, היא יכולה לספר לו במעמד זה על ההריון והוא יצטרך לבקש אישור לפיטוריה אם עבדה במקום מעל חצי שנה.
פרק הזמן לפיטורין. אם בתקופה שבין השימוע לבין יום סיום ההעסקה העובדת גילתה שהיא בהריון או השלימה פרק זמן של למעלה מחצי שנה במקום העבודה, המעסיק יידרש לבקש את אישור הממונה על עבודת נשים לפיטוריה. הפיטורים של עובדת שפוטרה ללא אישור הממונה, בטלים.

 

פיטורין לאחר חופשת לידה

כפי שאסור לפטר עובדת במהלך ההריון, לא ניתן לפטר אותה ב-60 הימים לאחר שובה מחופשת הלידה.

במסגרת האיסור, אסור למעסיק להודיע לעובדת מראש כי תפוטר לאחר שיסתיימו 60 הימים, ואסור לפטר אותה במהלך חופשת הלידה על ידי אי חידוש חוזה ההעסקה שלה.
אם העובדת האריכה את חופשת הלידה ולקחה חופשה ללא תשלום לאחר חופשת הלידה הקבועה בחוק, המעסיק יכול להגיש בקשה לפיטוריה לממונה על עבודת נשים במשרד הכלכלה והתעשייה, אם יש לו סיבה שאינה קשורה להריון או לחופשת הלידה.

 

זכויות נשים בטיפולי פוריות והפריות

החוק מגן על נשים שנמצאות בטיפולי פוריות או עוברות הפריה חוץ גופית (IVF) מפני פיטורים ומקנה להן זכויות בעבודה בתקופת הטיפולים ובפרק זמן של כ-150 יום לאחריהם.

בפרק זמן זה, אם העובדת יידעה את המעסיק על הטיפולים ויש לה אישור רפואי על התנהלותם, גם אם היא מחסירה ימי עבודה לא ניתן לפטר אותה.

הפיצוי על פיטורים שלא כדין במהלך טיפולי פוריות יכול להגיע לעד 50,000 ש"ח.  

זכויות נשים בטיפולי פוריות והפריות

זכויות נשים בהריון מוגנות על ידי חוקים רבים והמחוקק מתייחס אליהן בחומרה.

אם פגעו בזכויות שלך, תוכלי להגיש תלונה על המעסיק באתר משרד העבודה, או להתייעץ עם עו"ד דיני עבודה שיוכל להעריך אלו זכויות שלך נפגעו ואיזה פיצוי תוכלי לדרוש.

במקרים כאלו סכומי התביעה מצטברים לכדי עשרות ואף מאות אלפי שקלים, ובחלקם לא נדרש אפילו להוכיח כי נגרם לך נזק.  

 

 

ייתכן ויעניין אותך עוד:

 

 

 

 

הכירי את המומחה: עו"ד חן טלמור הוא עו"ד דיני עבודה בפתח תקווה, ושותף במשרד עורכי דין קטן, בר-טל טלמור. 
אתר המשרד: https://www.clbt-law.co.il | טלפון: 03-5671671 |  מייל: office@clbt-law.co.il | כתובת: בית דקל, שוהם 11 קומה 2, פתח תקווה. 

 

אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי; המסתמך על המידע המופיע בכתבה זו עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.

 

בחרי בית חולים
המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא)
ליס (איכילוב) - יולדות
וולפסון - יולדות
בילינסון - יולדות
העמק - יולדות
שיבא - יולדות
מעייני הישועה - יולדות
קפלן - יולדות
מאיר - יולדות
הלל יפה - יולדות
לניאדו - יולדות
רמב"ם יולדות
בני ציון - יולדות
פדה-פוריה - יולדות
כרמל - יולדות
זיו - יולדות
ברזילי - יולדות
שערי צדק - יולדות
סורוקה - יולדות
אסותא אשדוד - יולדות
 Made with ❤ by PEOPLE
נגישות
הגדלת טקסט
הקטנת טקסט
ניגודיות גבוהה
ניגודיות הפוכה
פונט קריא
ניווט מקלדת
כיבוי ואיפוס מערכת
מערכת נגישות MAGMA