בדיקות אולטרסאונד בהריון

ניהול מעקב הריון תקין כולל בדיקות אולטרסאונד, שהינו אחד מהיסודות החשובים ביותר במעקב ההריון. אילו בדיקות אולטרסאונד הן חלק משגרת הבדיקות המומלצות לכל אישה בהריון, ולעומת זאת מה הן הבדיקות שיידרשו רק במקרים מיוחדים? באיזה שבוע בהריון צריך לעשות כל אחת מהבדיקות? ומה ההבדל בין בדיקה בגישה הוגינלית לבדיקה בגישה הבטנית? על כל השאלות עונה ד"ר ינון חזן במאמר הבא.
בדיקות אולטרסאונד בהריון
מה היא בדיקת אולטרסאונד בהריון?
בדיקת אולטרסאונד היא בדיקת הדמייה רפואית אשר יוצרת תמונות של העובר ואיבריו באמצעות שימוש בגלי קול. בדיקות האולטרסאונד בהריון משמשות כאחד האמצעים החשובים והעיקריים על מנת להעריך את תקינות והתפתחות ההריון והעובר. 
קיימות מספר בדיקות אולטרסאונד בהריון שהן בדיקות שגרתיות, בזמנים קבועים בהריון, המהוות אבני דרך עבור הרופא לניהול תקין של ההריון.
בנוסף, בהתאם לצורך ולרצון האישה, קיימות בדיקות אולטרסאונד נוספות שניתן לבצע.

יש לזכור, כי בדיקת האולטרסאונד הינה בדיקת הדמייה עם מגבלות בהתאם לראות, גיל הריון, איכות המכשיר ובמגבלות שיטת הבדיקה, ולכן הבדיקה איננה מסוגלת להגיע לדיוק מקסימלי ואיננה מסוגלת לזהות את כל המומים והמצבים הלא תקינים בהריון.
למרות ההתקדמות האדירה שהייתה בנושא ב-20 שנה האחרונות, עדיין הבדיקה איננה מושלמת ולא יכולה לזהות כל בעיה. 

האם צריך לערוך הכנות מיוחדות לקראת בדיקת אולטרסאונד?
אין צורך בהכנה מיוחדת לקראת בדיקות אולטרסאונד בהריון.
לבדיקה וגינלית מומלץ להגיע עם שלפוחית ריקה, ולעיתים לגישה בטנית הרופא יבקש שהשלפוחית תהיה מלאה.

בדיקת דופק עובר או הערכת הריון בתחילת ההריון 
מתי? מתבצעת בשבועות 4-9 להריון.
גישה בטנית או וגינלית? את הערכת ההריון הראשונה ניתן לבצע בתחילת ההריון בגישה פנימית וגינלית, וכאשר ההריון מעבר לשבוע 7-8, ניתן יהיה לבצע אותה גם דרך הבטן, אם כי לבדיקה הוגינלית יש יתרון של דיוק ורזולוציה טובה יותר.

מה בודקים?
זוהי בדיקת האולטרסאונד הראשונה בהריון ומטרותיה לקבוע את:
 1. מיקום שק ההריון: האם ההריון יושב בתוך הרחם או האם הוא חוץ רחמי, בצוואר הרחם, בחצוצרות וכו'.
 2. כמות העוברים וגודלם: האם מדובר בהריון יחיד או הריון מרובה עוברים ומה גודל העוברים.
 3. גיל ההריון: באיזה שבוע את בהריון.
 4. תקינות ההריון: האם מופיע דופק וכל הסימנים תקינים. בדיקה זו חשובה בייחוד בהריונות מרובי עוברים.

 

 

בדיקת שקיפות עורפית
מתי? מתבצעת בשבועות 10-14 להריון.
גישה בטנית או וגינלית? ניתן לבצע שקיפות עורפית בגישה וגינלית או בטנית בהתאם לגודל העובר, מיקומו והראות דרך דופן הבטן.

מה בודקים?
בבדיקה זו יעריך הרופא את גודל העובר, תקינות ההריון מבחינת תנועות, כמות המים והדופק, עובי הנוזל בעורף העובר (השקיפות העורפית), וזאת על מנת להעריך את הסיכון של ההריון למומים גנטיים, בעיקר תסמונת דאון, ומומים נוספים.
לבדיקה זו ניתן להוסיף מדדים נוספים המשפרים את איכות ודיוק הבדיקה.
ניתן להוסיף בדיקת דם של סמנים של תחילת הריון המגדילים את דיוק הבדיקה מ-60-70% ל-80% יכולת זיהוי תסמונת דאון.
בהתאם לתוצאות בדיקת השקיפות העורפית, יש רופאים אשר מבצעים את בדיקת הסקירה המוקדמת גם בשבוע 13 בגישה וגינלית פנימית, במקרה זה היא מכונה סקירה מוקדמת מאוד.

בדיקת סקירה מוקדמת
מתי? מתבצעת בין שבועות 14 ל-17 להריון, אך כאמור בהתאם לתוצאות מבדיקת השקיפות העורפית יש מי שמבצעים אותה החל משבוע 13.
גישה בטנית או וגינלית? ניתן לבצע בשבועות 13-15 בגישה ווגינלית, אך מעבר לשבוע 15 ניתן לבצעה גם בגישה בטנית, בהתאם לאיכות ההדמיה והראות. ניתן כמובן לשלב בין השיטות.
אין בבדיקה פנימית סיכון לאישה או להריון.

מה בודקים?
הסקירה המוקדמת מהווה אחת משתי הסקירות שמבוצעות בהריון באופן מקובל בארץ.
בבדיקה זו מתבצע סקר של איברי העובר לאיתור מומים וסמנים לבעיות גנטיות.
בבדיקה זו יעריך הרופא גם את מיקום השיליה, גודל העובר וקצב הגדילה שלו.

בדיקת סקירת מערכות מאוחרת
מתי? מתבצעת בשבוע 20-25 להריון.
גישה בטנית או וגינלית? בדיקה זו מתבצעת בד"כ דרך דופן הבטן, במתמר בטני, אך לעיתים על מנת להעריך את אורך צוואר הרחם, מיקום השליה או איברים הנמצאים בחלק התחתון של הרחם ירצה הרופא לבצע גם בדיקה וגינלית פנימית ללא סכנה לאישה או להריון.

מה בודקים?
בדיקה זו משלימה את הסקירה המוקדמת, מכיוון שבסקירה המוקדמת לא כל איברי העובר התפתחו ולא כל איברי העובר מתפקדים עדיין, הסקירה המאוחרת סוקרת גם את המערכות החדשות שהתפתחו בעובר, ומהווה שלב נוסף של ההערכה של האיברים שנסקרו בסקירה המוקדמת.

בדיקת הערכת משקל והתפתחות בטרימסטר שלישי
מתי? מתבצעת בשבוע 30-34 להריון.
גישה בטנית או וגינלית? הבדיקה מתבצעת בגישה בטנית, אך לעיתים להערכת צוואר הרחם תתבצע בדיקה גם וגינלית פנימית.

מה בודקים?
בדיקה זו משמשת את הרופא להערכת ההתפתחות התקינה של העובר ומוכנותו לקראת תהליך הלידה המתקרב. בבדיקה זו יעריך הרופא את:
 • גודל העובר
 • מיקום השליה
 • כמות המים
 • מצבו של העובר
 • מצג העובר (האם הראש למטה או העכוז למטה).

קיימות בדיקות נוספות הקשורות להערכה נוספת של ההריון בהתאם לצורך:
סקירת התפתחות בטרימסטר שלישי: "סקירה שלישית"
מתי? מתבצעת בשבוע 30-34 להריון.
גישה בטנית או וגינלית? הבדיקה מתבצעת בגישה בטנית, לעיתים בסיוע בגישה ווגינלית פנימית.

מה בודקים?
ישנם רופאים הממליצים לשקול לבצע סקירת התפתחות של העובר בטרימסטר שלישי.
מטרת הבדיקה היא הערכה נוספת של התפתחות העובר לזיהוי מומים העלולים להופיע רק בסופו של ההריון כמו לדוגמא מומי מוח, מומי שלד ומומי כליות.
בדיקה זו עדיין לא נכנסה כבדיקה מומלצת קבועה, אך מבוצעת ע"י רופאים המתמחים בסקירת מערכות.

סקירה מכוונת
מתי? במשך כל ההריון לפי הצורך ובהתאם להפנייה של הרופא או הצוות המטפל.
גישה בטנית או וגינלית? הבדיקה מתבצעת בגישה בטנית, לעיתים בסיוע גישה ווגינלית פנימית.

מה בודקים?
זוהי בדיקה נוספת שייתכן שתתבקשי לעשות. בדיקה זו מבוצעת בד"כ ע"י מומחים לאולטרסאונד ומיילדות בבתי החולים ביחידות האולטרסאונד או במרפאות של מומחים בנושא.
בדיקה זו נועדה לאיתור בעיות ומצבים לא תקינים בהריון או כאשר יש ממצאים או מומים וכן מצבים גנטיים מיוחדים בהריון.
הבדיקה מתבצעת לצורך הערכת הממצאים וחומרתם ועל מנת לקבוע האם יש צורך בבירור נוסף.
חשוב לציין, כי בדיקה זו לא מחליפה את בדיקת השקיפות העורפית וסקירות המערכות השגרתיות כי היא מכוונת למטרה ספציפית מיוחדת. 

אולטרסאונד הערכת משקל נוסף לקראת הלידה
מתי? לקראת סוף ההריון, בשבוע 36-40 להריון.
גישה בטנית או וגינלית? הבדיקה מתבצעת בגישה בטנית, לעיתים בסיוע גישה ווגינלית פנימית.
מה בודקים?
ייתכן כי תתבקשי לבצע אולטרסאונד נוסף בסוף ההריון, שמטרתו לקבוע את:
 • גודל העובר לקראת הלידה
 • מיקומו באגן
 • מיקום השליה
 • כמות המים
כל זאת על מנת להעביר לרופא מידע עדכני לגבי מצב הרחם והעובר לקראת הלידה המתקרבת לבוא.
בדיקה זו מתבצעת בהתאם לבקשת הרופא ולא כרוטינה, בהתאם לממצאים בבדיקת הערכת משקל בטרימסטר שלישי

אולטרסאונד בזמן הלידה
בזמן הלידה עצמה בחלק מבתי החולים מבוצע אולטרסאונד דרך הפרינאום (הרקמה החיצונית באגן, לא פנימית), על מנת להעריך את מיקום, גובה וזווית ראש העובר בזמן הלידה והדבר משמש את הרופא המיילד כדי להעריך את התקדמות תהליך הלידה ואת הסיכויים ללידה וגינלית תקינה ושגרתית.

מה ההבדל בין אולטרסאונד וגינאלי לבטני?
את בדיקת האולטרסאונד בהריון ניתן לבצע בשתי שיטות:
 • גישה לדנית (פנימית, וגינלית): לגישה הוגינלית יש יתרונות הנובעים מהקרבה אל הרחם ומהעובדה שלמתמר הוגינלי יש רזולוציות גבוהות יותר.
  החסרון של הבדיקה הוגינלית הוא שהיא איננה יכולה לראות דברים גדולים או רחוקים מהמתמר, ולכן בהריון מתקדם אי אפשר לבצע את הבדיקה רק באמצעות המתמר הוגינלי.

 • גישה בטנית: הגישה הבטנית היא גישה נוחה יותר לאישה, פשוטה יותר לשימוש ע"י הרופא ויתרונה הוא שבכל שלב בהריון ניתן לקבל חדירות טובה ואפשרות להעריך את העובר.

האם בדיקות האולטרסאונד מבוצעות ע"י טכנאי או ע"י רופא?
בדיקות שגרתיות כגון אורך צוואר הרחם, משקל העובר, כמות המים, תנועות ומיקום השליה יכולות להתבצע גם ע"י טכנאית אולטרסאונד מוסמכת. 
בדיקות סקירת מערכות ושקיפות מבוצעים ע"י רופא מומחה באולטרסאונד ומיילדות המוכשר לבדיקה זו. 
בדיקת סקירה מכוונת מתבצעת ע"י המומחים בתחום האולטרסאונד שזוהי התמחותם הנוספת.

אולטרסאונד תלת מימדי
שיטת האולטרסאונד התלת מימדית מהווה נדבך נוסף לבדיקות. 
יתרונה מתבטא בשני מובנים:
 1. הבדיקה מבוצעת באמצעות  מכשירים המסוגלים לבצע תלת מימד שהם בדרך כלל מכשירים חדישים ועל כן משוכללים וטובים.

 2. הבדיקה התלת מימדית מאפשרת לרופא לעשות הערכה נוספת של איברי העובר ולהראות לאישה את האיברים ואת פני העובר בצורה יותר ברורה ומובנת.
יש לציין כי בדיקת התלת מימד איננה מחליפה את הבדיקה הרגילה אלא בנוסף לה.

ייתכן ויעניין אותך עוד:

הכר את המומחה: ד"ר ינון חזן, מומחה בגינקולוגיה מיילדות ואולטרסאונד מנהל יחידת אולטרסאונד במיילדות וגינקולוגיה
לאתר המרפאה לחצו כאן!
טלפון במרפאה : 03-7629620
 כתובת : ברודצקי 43, כניסה ב', קומה 3, רמת אביב תל אביב


בחרי בית חולים
המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא)
ליס (איכילוב) - יולדות
וולפסון - יולדות
בילינסון - יולדות
העמק - יולדות
שיבא - יולדות
מעייני הישועה - יולדות
קפלן - יולדות
מאיר - יולדות
הלל יפה - יולדות
לניאדו - יולדות
רמב"ם יולדות
בני ציון - יולדות
פדה-פוריה - יולדות
כרמל - יולדות
זיו - יולדות
ברזילי - יולדות
שערי צדק - יולדות
סורוקה - יולדות
אסותא אשדוד - יולדות
 Made with ❤ by PEOPLE
נגישות
הגדלת טקסט
הקטנת טקסט
ניגודיות גבוהה
ניגודיות הפוכה
פונט קריא
ניווט מקלדת
כיבוי ואיפוס מערכת
מערכת נגישות MAGMA